Uyruk Nedir?

Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa.Bir kimsenin etkisi altında olma durumu, körü körüne bağlanma, gözü kapalı inanma.Bir devletin bağımı altında bulunan kimse.T. : Tebaa

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Tebahhur
Tebaiyet
Tebarüz